Vil byggje ny energistasjon, men administrasjonen rår ifrå utleige til ladestasjonar