Seks har mista livet og 17 blitt alvorleg skadde : – Ny veg er kritisk nødvendig