Tøffe tider tvinga dei til å kutta store delar av staben – men Unigrafisk har tru på framtida