Siste pumpedag for Shell – Helsehuset godt i rute

Når kjem Helsehuset? Når startar arbeidet med rundkøyringa, der Shell er i dag?