Ny rapport: Tilrår samlokalisering, men ikkje omorganisering