På Reigstad Maskinsenter har dei 700 nøklar som kan slipast til nesten kva for helst dør. Inntil førre veka hadde dei også låsesmed Geir Skjelvik i arbeid. Men no er han pensjonist. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Geir har redda folk ut av mang ei knipe

Geir Skjelvik har opna alt frå bankkvelv og bilar til kister og kjellardører. Men førre veke hadde den erfarne låsesmeden sin siste arbeidsdag.