Nordhordlandstunnelen er på prosjektlista til SVV: – Viktig for både innbyggjarar og pendlarar