Styreleiaren skal ha blitt truga med bank etter uenigheiter knytt til eit vedtak