Når smittetala stig, byrjar telefonane å ringe på dette kontoret