Norconsult om endring av barnehage- og skulestruktur: – Endring gjev kjensler