Har undersøkt vasskvaliteten på 42 badeplassar

Hatlejohansvika på Frekhaug er ein av badeplassane der Miljøretta helsevern i Alver har testa kvaliteten på badevatnet Foto: Anne-Lise Nordpoll

Vasskvaliteten på 42 badeplassar i Nordhordland og Gulen er undersøkt. Det er litt færre stader enn tidlegare år.

  • Anne-Lise Nordpoll

Her er lista over badeplassar som er undersøkt og karakteren dei fekk.

Les hele saken med abonnement