Trur arbeidsløysa vil auke med om lag ti prosent i år