Kjøp og sal av eigedom på Fedje, i Masfjorden og i Modalen