Barnevernet i Alver fekk langt fleire alvorlege bekymringsmeldingar i 2020 enn året før. Foto: Illustrasjonsfoto

Koronasituasjonen er utfordrande for barnevernet

Heimebesøk, fysiske møte, og tilsyn måtte reduserast og blei erstatta av andre løysingar. Samstundes auka talet på bekymringsmeldingar til barnevernet i 2020.