Ver bevisst på val og moglegheiter, kompetanse og eigne ferdigheiter