Dømt for fire tilfelle av seksuell omgang med si svært unge dotter - ankar dommen