Fekk ros for billige bustader

  • Både kjøpar Christina Bjørge (til venstre) og ordførar Astrid Aarhus Byrknes er svært nøgde med bustadprosjektet i Hordasmibakken. FOTO: Livar Aksnes