Etterlyser flytting av kunstbru

  • Odd Uthaug vil at brua snarast skal flyttast dit ho er planlagt plassert.