Alver vann namnedebatten i Lindås

  • GRUPPELEIARANE: Her er det gruppeleiarane som diskuterer korleis avstemminga skal føregå i namnesaka.