Spreke elevar løper for å hjelpa andre born

  • Andrea, Kristin og Elise synes det er bra å løpa for born som har kreft. FOTO: Lise Viken