Dette er fylkesnamna du må kunna

  • NYE NAMN: Vestland er vel lett å læra seg. Men kan du dei andre kommande nye fylkesnamna?