Purrar på nyeskulen

  • FRAMTIDA: Både i 2010 og i 2017 har det blitt lagt fram planar og teikningar som viser korleis området i Mastrevik kan utviklast til eit moderne og framtidsretta skuleområde. FOTO: Illustrasjon av LINK arkitektur/Mir
    1/2