Gulen går med i Bergen reiselivslag

  • GULATINGET: Turistmessig er Gulen kanskje mest kjent for Gulatinget – som var det største lagtinget i Norge fra år 900 til 1300. FOTO: LIVAR AKSNES