Lengre leveringstid for aviser

  • LENGRE LEVERINGSTID: Det er lengre leveringstid for aviser etter at Posten har lagt om rutinane no frå nyttår. FOTO: KETIL TJORE