Viktig prosjekt skal vurderast på nytt

  • KOORDINATOR: Kreftsjukepleiar Anne Britt Hauge er kreftkoordinator i Radøy, Meland, Lindås, Fedje og Modalen. FOTO: Lise Viken