Går lysande elektrotider i møte

  • FYLKESSIGER: (t.v.) Jørgen Einestrand og Espen Toppe Andersen med pokalen frå fylkesfinalen. I midten står læraren deira Frode Knutsen, som er sikker på at dei har lært mykje av å delta i Skule-NM. FOTO: Jørgen Einestrand