Det er dei gode bilda som sel bustaden

  • – Det er veldig forskjell frå meklar til meklar på korleis bustaden er når vi kjem, seier Mats Alexander van Dam Lie, som er fotograf. FOTO: Henrik Hauken