Seks kvinner vil bli lege i Meland

  • FREKHAUG LEGESENTER: Ligg i rådhuset i Meland. FOTO: Arkiv