Skeptisk til ny ungdomsskule i senteret

  • SLIK: Politikarane i Meland formannskap signaliserte at dei likte dette forslaget best. Her ligg sentrumstomta framleis ubrukt, medan kyrkje, skule med gymsal, barnehage og symjehall er plassert på oppsida av vegen, i det området som vert kalla Langelandskogen. FOTO: Illustrasjon henta frå sakspapira til møtet