– Nedslåande kjøring på skulevegen

  • FOTO: Gunn Berit Wiik Berg