80 år med søndagsskule på Sletta

  • BORN: Nils Gjerde og Henry Instebø med søndagsskuleborn i 1948. FOTO: Utlån Trygve Soltvedt