Høg fart og mobilbruk i Meland

  • STOPPA: Seks hadde for høg fart, éin brukte mobil medan han kjørte. Bildet er ein illustrasjon frå ein tidlegare kontroll i Nordhordland. FOTO: Erlend Kristiansen