No hastar det med å redda butikken på Sletta

  • – Sletta Landhandleri skal verta ein alt mogeleg butikk, ein butikk med særpreg og ein møteplass for bygda, seier ein av initativtakarane Knut Sylta. FOTO: Privat