Vil kartleggja utfordringane i handelsbransjen

  • STERKE SAMAN: Frå venstre: Hanne Tysnes/Karrieresenteret Nordhordand, Eldbjørg Ness frå næringshagane i Nordhordland, Helge Bjordal frå bransjegruppa for handel og service i Nordhordland næringslag og Anne Lise Wilkensen som er marknadskoordinator i Nav. FOTO: Gunn Berit Wiik