Første frå nytt forlag

  • 2.000 BØKER: Forfattar Pål-Erik Winther (til venstre), Knut Arne Olsen hjå boktrykkarverksemda John Grieg AS, og dagleg leiar i Umbrella forlag Bjarte Vatnøy med den første boka frå forlaget, «Storbynetter». FOTO: Privat