– Ordførarane treng ikkje ha dårleg samvit

  • VAR SAMSTEMTE: Dåverande regionrådsleiar Håkon Matre (t.h.) hadde med seg ikkje berre Radøy-ordførar Olav Steinar Namtvedt på at det måtte koma nye bompengar. Det støtta også Meland sin tidlegare ordførar Solbjørg Åmdal Sandvik. Her er dei tre i diskusjon på Frekhaug på tampen av 2004.