Sigrid Moldestad får Medaasprisen 2016

  • JURYENS DOM: «Med si særeigne stemme og sitt kraftfulle felespel er Sigrid Moldestad blitt ei av våre kjæraste folkemusikarar», heiter det i grunngjevinga til juryen.