Sjå boring 300 meter under vassflata

  • SVERDRUP-HOL: Boreholet som skal føra oljeleidningen frå Johan Sverdrup-feltet er no ferdig bora i Sveneset på Mongstad. I april skal røyrleidningen trekkjast gjennom holet. FOTO: Livar Aksnes
    1/5