– Det er ikkje utstyret det står på, men viljen

  • SOLID TREKLØVER: Jan Harry Moldøen og Kåre Tvedt har lang erfaring frå tungindustrien, både on- og offshore og Reidar Ulvøy har lang erfaring frå undervassrelatert verksemd på sokkelen. FOTO: Gunn Berit Wiik