Kjempevekst digitalt

  • NYE STRILEN: Den digitale satsinga som redaktør Stig Erik Elliott og kollegaene i Strilen no gjennomfører, er ei av dei største og mest lesartilpassa endringane i avisa si historie. FOTO: Gunn Berit Wiik Berg