NGIR sorterer bosset ditt bit for bit

  • PAPIR: Papiret som NGIR samlar inn vert sortert for hand, seier Håvard Skutle i NGIR. Haugen i bakgrunn er papir og plast som ventar på å bli sortert. FOTO: Anne-Lise Nordpoll