Suksess med saltblandar

  • EFFEKTIVT: Smart Container sin blandekonteinar gjev raskare produksjon av saltløysning til bruk på veg, fortel dagleg leiar i selskapet Geir Hamre. FOTO: KETIL TJORE