Human-Etisk forbund inviterer til kyrkjedebatt

  • DAGENS KYRKJE: I dag er det berre ei kyrkje i Meland. Den ligg på sjølve Meland, men det er planar om å byggja ei arbeidskyrkje (kvardagskyrkje) sentralt på Frekhaug. FOTO: Arkiv