Brukar pengar frå minnegåve til skulptur

  • Denne blide gjengen var på dugnad då Strilen kom innom. Bak: Roar Ektvedt. Frå v. foran: Elna Bjørndal, Torbjørg Bergersen og Inger Johanne Ektvedt. FOTO: Lise Viken