Går i minus på skatteendring

  • MINDRE INNTEKTER: Kompensasjonen for lågare eigedomsskatt dekkar ikke tapet for kommunane. FOTO: Helge Hansen - Statoil / Digital