Får pengar til å føra opp klubblokale

  • NYE BYGG: Her i Austmarka skal ein investera i nye tilbygg knytt til fotballbana.