Rapport: Nærpolitireforma skapar eit fjernare politi

  • – Reforma flyttar politiet frå mange av dei tradisjonelle hjelpeoppgåvene og til meir kontrollorienterte oppgåver, seier Christin Thea Wathne, som har vore med å utarbeide ein ny rapport om politiet. FOTO: Kallestad, Gorm / NTB scanpix