Stillehavsøstersen har komme til Lindås

  • Stillehavsøstersen er langstrakt i forma, med djupe underskal og ein kraftig, bølget overflate med grov flakstruktur. Merk at individet nede til venstre er rundt som ein flatøsters, men kan skiljast frå dette på grunn av kraftige riller og foldar. FOTO: Havforskningsinstituttet, Anders Jelmert