EU-midlar til Wifi i Meland

  • Meland kommune får 146.000 kroner frå EU til å byggje ut gratis, offentleg Wifi-nett. FOTO: Kjell Arne Steinsvik