Eldre innestengde av snø

  • SNØ: – Det kan jo henda me har ærend utom døra sjølv om me er eldre og uføre, seier ein av bebuarane, Benthe Christiansen. FOTO: Benthe Christiansen